Waarom Dutch Home?

Voor flexibele huisvestingsoplossingen, of het nu gaat om korte of lange huurperiodes, kunt u op ons rekenen. Dutch Home biedt huisvestingsoplossingen aan zowel bedrijven voor hun (tijdelijk) personeel, evenals aan buitenlandse arbeiders die naar Nederland komen voor werk. Dutch Home staat klaar om een op maat gemaakt antwoord te bieden op al uw huisvestingsbehoeften. Bij Dutch Home geven we prioriteit aan transparantie, daarom bieden wij een all-inclusive huurtarief per woning aan. Dit zorgt ervoor dat u een duidelijk begrip heeft van uw kosten en helpt u onverwachte financiële verrassingen te voorkomen.

Why Dutch Home?

For flexible housing solutions, whether it's for short or long rental durations, you can rely on us. Dutch Home offers housing solutions to both businesses and their (temporary) staff, as well as to foreign workers who are coming to the Netherlands for employment. Dutch Home is here to provide a tailored answer to any housing needs you may have. At Dutch Home, we prioritize transparency, which is why we offer an all-inclusive rental rate per property. This ensures that you have a clear understanding of your costs and helps you avoid any unexpected financial surprises down the road.

Zoekt u huisvesting voor uw personeel?

Dutch Home is uw betrouwbare partner als het gaat om hoogwaardige personeelshuisvesting voor internationale medewerkers. Wij richten onze appartementen / woningen om tot comfortabele, huiselijke verblijven (indien gewenst) volledig ingericht en klaar voor bewoning. Met ons sterke vertrouwen in vastgoed en onze passie voor kwaliteit willen we de vraag naar hoogwaardige huisvesting in de markt naadloos verbinden met het aanbod.
Overzichtelijke procedure aan aanvraag tot check-in:
  • Aanvraagformulier invullen
  • Screening- /kennismakingsgesprek
  • Voorstel huurovereenkomst
  • Sleuteloverdracht en check-in
  • Beheer en controles (periodiek)
Dutch Home biedt uw medewerkers een aangenaam en veilig thuis weg van huis. Wij staan garant voor hoogwaardige huisvesting en nemen het volledige beheer op ons. Om een optimaal woongenot te waarborgen, voeren we regelmatige inspecties uit en verzorgen we deskundig onderhoud. Bij Dutch Home streven we naar efficiënte en snelle onderhoudswerkzaamheden, en we zijn uw betrouwbare contactpunt, zodat u zorgeloos kunt huren!

Are you looking for housing for your staff?

Dutch Home is your reliable partner when it comes to high-quality staff accommodation for international employees. We transform our apartments / housing into comfortable, home-like stays (if desired), fully furnished and ready for occupancy. With our strong belief in real estate and our passion for quality, we aim to seamlessly connect the demand for high-quality accommodation in the market with the supply.

Clear procedure for the check-in application:

  • Fill out the application form
  • Screening/introductory conversation
  • Lease agreement proposal
  • Key handover and check-in
  • Management and inspections (periodic)
Dutch Home offers your employees a pleasant and secure home away from home. We guarantee high-quality housing and take full management responsibility. To ensure optimal living comfort, we conduct regular inspections and provide expert maintenance. At Dutch Home, we aim for efficient and prompt maintenance work, and we serve as your reliable point of contact, allowing you to rent worry-free!

Uw appartement / woning zorgeloos laten verhuren

Ervaar het gemak van zorgeloos verhuren met Dutch Home. Onze diensten omvatten alles, van het vinden van betrouwbare huurders tot professioneel beheer en regelmatige controles. Bovendien bieden we flexibele opzegmogelijkheden om aan uw behoeften te voldoen. Met Dutch Home kunt u genieten van een vlekkeloze verhuurervaring.

Rent your apartment / house carefree

Experience the convenience of carefree renting with Dutch Home. Our services encompass everything from finding reliable tenants to professional management and regular inspections. Additionally, we offer flexible termination options to meet your needs. With Dutch Home, you can enjoy a seamless renting experience.